top of page

הדרך לגילוי הקול

"הדרך לגילוי הקול" היא דרך להתפתחות רוחנית באמצעות אמנות הזימרה.
דרך זו ניתנה בתחילת המאה העשרים על-ידי הזמרת השבדית ולבורג ורבק סוורדסטרום בתמיכתו של מייסד האנתרופוסופיה רודולף שטיינר.

בבסיסה של הדרך – התפיסה השלמותית של האדם כגוף, נפש ורוח. תהליך הלימוד מחבר בין שלושת ההיבטים הללו של ישות האדם. נקודת המוצא לעבודה היא הזרימה החופשית של הקול – נשמת הקול. בהמשך התהליך יבוא הקול להתגשמות הולכת וגדלה המתבטאת במלאות ובעושר צלילי, כאשר החיבור לזרימה החופשית שומר עליו מפני "נפילה" חד צדדית אל הביטוי הפיזי בלבד. השירה היא ביטוי לאמת רוחנית המתגשמת באמצעות קולו השר של האדם.

שחרור הקול משחרר את הנפש. האדם לומד לאפשר לקול לזרום מהמעמקים ולהצטלצל דרכו – "זה שר בי".
הקשר האנושי הוא לב המפגש בין המורה לתלמיד. כל אדם צועד בקצב המתאים לו. הדרך היא המטרה. לכל אדם קול שלם אשר ניתן לגלותו. "הקול האנושי חי כשלמות אצל כל אדם. לא לפיתוח הוא זקוק כי אם ליציאה לחפשי" – ורבק סוורדסטרום. בספרה "הדרך לגילוי הקול" מביאה הזמרת השבדית את התפיסה השלמותית הזו לידי ביטוי.
בבסיס מתודות הזימרה הנפוצות הנקראות "פיתוח קול" מונחת התפיסה שהזימרה נועדה למיטיבי שיר בלבד, ל"מוכשרים" לכך מלידה. המטרה היא להגיע לשליטה בקול בדרך הקצרה ביותר כתנאי ל"עשיית" מוזיקה. הטכניקה מתמקדת בהיבטים הפיזיים-נפשיים ולעתים קרובות גורמת ללחץ על הקול ועל נפש התלמיד-הזמר, הנמצא במרוץ לכיבוש הבמה.

שרה וגיורא רפאלי – למדו את הדרך באנגליה ובגרמניה במסע לימודים שנמשך שבע שנים (1984 – 1991) בעזרת מורים שלמדו ישירות מוורבק סוורדסטרום ומורים נוספים. עם חזרתם לישראל לימדו שרה וגיורא בשיעורים יחידניים, בקבוצות ובסדנאות. הנסיון שנצבר במהלך השנים בהוראת הדרך וכן השתלמויות חוזרות באירופה העמיקו והרחיבו את הבנתה ואפשרו את חיבורה למציאות של תחילת המאה העשרים ואחת בישראל.
באתר תמצאו את המאמר מאת גיורא רפאלי – "האדם השר", המביא תיאור של מצב השירה כיום.
כמו כן תמצאו מובאות מן הספר "הדרך לגילוי הקול" של ורבק סוורדסטרום.
ספרו הראשון של גיורא רפאלי – "בדרך לשחרור הצליל" – מתאר את הקשר בין גילוי הקול לנגינה בכלי נשיפה. ספרו השני "כשהאדם שר" הוא תיאור המסע הביוגרפי של המחבר, בו מתגלים לו הממדים הרוחניים של המוזיקה והשירה והקשר בין עולם הצלילים לחיי האדם. (יצא לאור ביולי 2008). באתר תמצאו מובאות גם מספרים אלה.

בנוסף תמצאו באתר סירטונים שבהם מסביר ומדגים גיורא רפאלי מה מייחד את דרך השירה הזאת וכמו כן הקלטות של קטעי שירה ונגינה בהשראת האיכות המיוחדת של "הדרך לגילוי הקול".

werbecknotext.jpg

ולבורג ורבק-סוורדסטרום 1879-1972

bottom of page