top of page

תהליך הלימוד

ניתן לצעוד בדרך לגילוי הקול בשני מסלולים, היכולים להילקח כל אחד לחוד, או להיות משולבים זה בזה.

שיעורים יחידניים

שיעור של שעה המתקיים פעם בשבוע.
בשיעורים אלה מקבל התלמיד הדרכה אישית כיצד יש לשחרר את קולו, בהתאם למסע המיוחד לו.
התהליך ממוקד באדם המסוים, וההתקדמות מתרחשת בהתאם למצב קולו המיוחד של התלמיד, בקצב המתאים לו.
התרגילים מניעים את הקול ומביאים אותו לידי זרימה המאפשרת שירת חומר מוזיקאלי מגוון, מהשיר העממי ועד הרפרטואר הקלאסי.
החומר המוזיקאלי מותאם אישית לתלמיד.

מסלול סמינר העמקה

מסלול המיועד לאנשים הרוצים להכיר את "הדרך לגילוי הקול" בהבטיה השונים, המעשיים כמו גם הרוחניים. כולל גם שיעורים אישיים.

מסלולי הסמינר מתקיימים במקביל בשני מקומות:

1. בהרדוף, בימי שני בשעות 11:00-13:30, בהנחיית שרה רפאלי. לבירורים - שרה 052-4225260.

2. בירושלים, בימי שלישי, בהנחיית מירב בן דוד. לבירורים - מירב 052-4384700.

מסלול הכשרה

בשנת הלימודים 2008-2009, פתחנו לראשונה מסלול הכשרה של שלוש שנים עבור תלמידים מתקדמים.
המסלול היה מיועד לתלמידים ותיקים של "הדרך לגילוי הקול", שרצו להעמיק את הבנת השורשים של הדרך ולהרחיב את תפיסת מהות האדם השלם. מסלול הלימודים אפשר יצירת תשתית לעבודה מעשית בהיבטים האמנותיים, החינוכיים והתראפיוטיים של הדרך לגילוי הקול.

כרגע אין מסלול הכשרה שניתן להצטרף אליו. 

שיעורים קבוצתיים

עבודה קבוצתית במסגרת קורס שנתי. מפגש של פעם בשבוע, הנמשך שעתיים;
השעה הראשונה מוקדשת להכרת "הדרך לגילוי הקול" באמצעות תרגילים הנלמדים ביחד, מלווים בהסברים, ומתפתחים ממפגש למפגש.
השעה השנייה מוקדשת לשירה מקהלתית של שירים בסגנונות שונים מתוך התכוונות לאיכויות הנלמדות בחלק הראשון של המפגש.
המפגש הקבוצתי מאפשר ליחיד לגלות את קולו מתוך התמיכה והנשיאה של קולות שותפיו למסע.
המפגש האנושי מאפשר את שחרור הקול.

השיעורים פתוחים לקהל הרחב ולא נדרש ידע מוזיקאלי קודם.

סדנאות היכרות עם "הדרך לגילוי הקול"

בסדנאות מוצגת הדרך, מקורותיה ושלבי התפתחותה. באמצעות הדגמה חיה של תרגילי היסוד ושירה על ידי שרה רפאלי, וכן תרגול משותף עם המשתתפים ושירה מקהלתית בדרך החדשה שהוצגה.

הסדנאות מתקיימות מעת לעת.
ניתן להזמין סדנא בתאום מראש.

bottom of page