top of page

ולבורג ורבק-סוורדסטרום

giluy.jpg

בספר זה מביאה הזמרת השבדית ולבורג ורבק-סוורדסטרום (1879-1972) תפיסה שלמותית אודות אמנות הזמרה. היא מצביעה על הקשר בין שחרור הקול של האדם לבין גילוי אנושיותו המלאה.
בהדרכתו של הפילוסוף ואיש הרוח רודולף שטיינר, הונח היסוד לדרך התפתחות אמנותית-רוחנית זו. בבסיסה של דרך זו נמצאת הכרת אידיאל הצליל המוזיקאלי ואידיאל הקול החופשי של האדם. מהכרה זו נבנה תהליך הלימוד דרך המישור הנפשי אל המישור הפיזי- "טכני".
הטכניקה אינה הבסיס ליכולת המוזיקאלית-קולית (כפי שמקובל לחשוב בבתי-ספר רבים בעולם כיום); נהפוך הוא: האידיאל המוזיקאלי הוא המתווה את האמצעים "הטכניים". בתהליך אורגני מודע, הבנוי שלב אחר שלב, מאפשרת דרך לימוד זו להשיל את המַעֲטים, להסיר את העטיפות המכסות על הקול, ולגלות את אשר היה שם מלכתחילה: את הקול החופשי, החדור בכוחות חיים והיכול להוות כְּלי עבור הנשגב ביותר.
ספר זה יכול להוות מקור השראה לכל אדם המחפש הבנה עמוקה במסתרי הקול האנושי, הבנה שיש לה השלכות רחבות ביותר לגבי הוויית החיים כולה.

מחיר הספר 85 ₪

(כולל מע"מ, לא כולל משלוח)
ניתן להזמינו אצל שרה רפאלי
בטלפון 052-4225260
או בדוא"ל: rafaelisara@gmail.com

הדרך לגילוי הקול

בתרגומה של שרה רפאלי

להורדת קובץ PDF המכיל קטעים מהספר לחצו כאן

היבטים רוחניים בנגינה

shihrur.jpg

ספר זה כתבתי בעקבות מסע לימודים באנגליה ובגרמניה, בשנים 1984-1991 . בתקופה זו זכיתי ללמוד את "הדרך לגילוי הקול", שניתנה בזמנו על ידי הזמרת השבדית ולבורג ורבק-סוורדסטרום (1879-1972). זוהי דרך ללימוד אמנות הזמרה, השמה בבסיסה את האדם השלם והתפתחותו הרוחנית.
כנגן קרן מקצועי, הבנתי שהדרך אינה מוגבלת לאומנות השירה, אלא יכולה להיות פתוחה בפני כל אדם ומוזיקאי, הרוצה להעמיק לתוך ישותו הייחודית ולבטא דרכה את האמת המוזיקאלית, בכל כלי הנגינה ובפרט בכלי הנשיפה.
בפרקי הספר השונים מתוארות הזיקות בין הדרך הרוחנית המודרנית (כפי שניתנה על ידי רודולף שטיינר, מייסד האנתרופוסופיה) לבין אמנות הזמרה, ואת אופן היישום של תובנות אלה על הנגינה בכלי הנשיפה.

מחיר הספר 60 ₪

(כולל מע"מ, לא כולל משלוח)

ניתן להזמינו אצל שרה רפאלי

בטלפון 052-4225260

או בדוא"ל: rafaelisara@gmail.com

בדרך לשחרור הצליל

מאת: גיורא רפאלי

להורדת קובץ PDF המכיל קטעים מהספר לחצו כאן

חווית הקול החופשי

כשהאדם שר.jpg

כל אדם חווה את הכמיהה לשיר, לאפשר לנפשו לזרום אל העולם "על כנפי השירה".
מהם אותם כבלים המונעים מאיתנו לשיר בחופשיות? האם השירה היא זכות מיוחדת לבעלי "קול יפה" בלבד, או שהיא צורך בסיסי לכל אדם? האם יכול אדם שאיבד את קולו למצוא אותו מחדש? מהו כח החיים במוזיקה היכול להפיח רוח חיים בשורה של צלילים ולהפוך אותם לאמירה בעלת משמעות? האם יכול אדם לגלות כח זה בתוכו, ובאמצעותו להתבטא ביצירתיות?
מחבר ספר זה, מוזיקאי ומורה ל"דרך לגילוי הקול", מנסה לענות על שאלות אלה מתוך חקירה המבוססת על התנסות חיה וחיפוש רב שנים אחר הסודות הכמוסים של המוזיקה.
הוא משוכנע באמונתו, ויודע מתוך ניסיונו כי כל אדם יכול לגלות את הסודות הללו ולהביא אותם לידי ביטוי בקולו השר.
ההתחברות לזרימה המוזיקאלית ולביטוי הקולי של האדם, מאפשרת התפתחות פנימית-רוחנית בעלת השלכות על מכלול חיי האדם השלם.
הספר הוא תיאור מסע הלימוד של המחבר, המתחיל בילדות ואינו מסתיים...

מחיר הספר 70 ₪

(כולל מע"מ, לא כולל משלוח)

ניתן להזמינו אצל שרה רפאלי

בטלפון 052-4225260

או בדוא"ל: rafaelisara@gmail.com

כשהאדם שׁר

מאת: גיורא רפאלי

להורדת קובץ PDF המכיל קטעים מהספר לחצו כאן

bottom of page